Tartalma: Általános Szerződési Feltétele – Adatvédelmi Szabályzat, Adatkezelési Szabályzat

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Adatvédelmi Szabályzat
Adatvédelmi politika
Adatvédelmi Szabályzata az InfoCart-Team Bt. tulajdonában lévő weboldalakra vonatkozóan. Tételesen: infocart.hu, bal1.hu, ujravezetni.hu honlapok
Érvényesség kezdete: 2019.09.17.
Az üzemeltető-tulajdonos Infocart-Team Bt. tiszteletben tartja a látogatók és felhasználók személyhez fűződő jogait és biztosítja a látogatók és felhasználók magánszférájának védelmét. Infocart-team bt. akkor gyűjt Önről adatokat, amikor honlapjainkat és más online termékeinket, valamint szolgáltatásainkat (együttesen: „Szolgáltatások”) igénybe veszi, egyszersmind egyéb módon együttműködik, valamint kommunikációt folytat velünk.
A jelen Adatvédelmi nyilatkozat („Nyilatkozat”) a világon bárhol érvényes azon személyekre, akik a mi Szolgáltatásainkat arra használják, hogy szolgáltatásainkat igényeljenek („Felhasználók”). Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján látogatóinkat és felhasználóinkat azonosítani tudjuk, például felhasználónév és e-mail cím. A látogatók és felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat (pl. lakcím) kizárólag a látogató és felhasználó előzetes önkéntes kifejezett hozzájárulása alapján kezelünk, amely hozzájárulás megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel a jogosult félreérthetetlen és konkrét beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
Az Infocart-team bt. csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a látogató vagy a felhasználó önkéntesen ad meg a regisztrációkor, illetőleg a által nyújtott regisztrációmentes szolgáltatások igénybevételekor. Személyes adatait kizárólag a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos célokra használjuk fel, továbbá csak olyan személyes adatokat kezelünk, amelyek a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenek, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos cél elérésére alkalmasak és azokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.
SZOLGÁLTATÁSAINKNAK AZ ÖN RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELE RÉVÉN GYŰJTÖTT ADATOK:
Amikor Szolgáltatásainkat igénybe veszi, a következő általános kategóriákban gyűjtünk Önről adatokat:
Helymeghatározási adatok: Amikor Ön a Szolgáltatásokat ismeretszerzés vagy ismeretmegosztás céljából igénybe veszi, pontos helymeghatározási adatokat gyűjtünk kapcsolattartási célból. Amennyiben Ön a Infocart-team bt. weboldalait használja, hozzávetőleges tartózkodási helyét IP-címéből ki tudjuk következtetni.
Személyes profilra vonatkozó adatok: Amikor Ön a Infocart-team bt. honlapjain regisztrál a ismeretszerzés vagy ismeretmegosztás szolgáltatás céljából történő igénybevételére, ki kell töltenie a profil adatokat. Itt olyan személyes adatait kérjük, melyek szükségesek a kapcsolattartáshoz, és pénzügyi rendszer működtetéséhez.
Tranzakciós, statisztikai adatok: A Szolgáltatásainknak az Ön részéről történő igénybevételével kapcsolatos tranzakciós statisztikai részleteit gyűjtjük, beleértve az igényelt szolgáltatás típusát, a nyújtott szolgáltatás dátumát és időpontját, a felszámított összeget, és egyéb fontos tranzakciós részleteket.
Az alkalmazással és beállításokkal kapcsolatos adatok: Adatokat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogyan kommunikál Ön és a weboldal látogatói Szolgáltatásainkkal, valamint melyek a kifejezett preferenciák, illetve a választott beállítások. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás látogatói, felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a látogatót, felhasználót ennek ellenkezőjéről.
Az oldalra beregisztráló Felhasználó a regisztráció során kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a Infocart-team bt. és weboldalai rögzítse a lakcímeként megjelölt megyére/városra vonatkozó adatát is és ezen adat a profiljához hozzárendelésre kerüljön. Ezen adat harmadik személyek felé – a jogszabályban meghatározott eseteken, valamint a felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásán túl – nem kerülnek továbbításra. Infocart-team bt. az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy a látogatókat és a felhasználókat csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani, az adataik törlését bármikor kezdeményezhessék. Ha bármelyik látogatónk, vagy felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem teljes módon tudja igénybe venni a szolgáltatást), ezt haladéktalanul teljesítjük. Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen jelezze nekünk az info@infocart.hu címre.
AZ ÁLTALUNK EGYÉB FORRÁSOKBÓL GYŰJTÖTT ADATOK
Adatokat más forrásokból származóan is kaphatunk, amelyeket összevonunk a Szolgáltatásainkon keresztül gyűjtött adatokkal. Például:
Ha úgy dönt, hogy az Infocart-team bt. honlapjainak fiókjára közösségi média szolgáltatások (pl., Facebook) segítségével hivatkozik, vagy azok segítségével hozza azt létre, illetve jelentkezik be oda, vagy amennyiben Ön külön alkalmazással, illetve honlappal van kapcsolatban, amely egyébként a mi API-nket használja (vagy amelynek API-jét mi használjuk), előfordulhat, hogy az Önnel vagy az Ön csatlakozásaival kapcsolatos adatokat az említett weboldalról vagy alkalmazástól kapjuk.
A Infocart-team bt. gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (ismeretszerző vagy ismeretmegosztó értékelése) minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző szöveges értékelések szerzői joga az adott felhasználót illeti, ugyanakkor a Szolgáltatónak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. Felhívjuk látogatóink és felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak (2010. évi CLXXXV. törvény, 1978. évi IV. törvény). A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére nem adjuk át. A szöveges értékelésekbe tilos az olyan tevékenység hirdetése, megjelenítése, amelyért pénzt, vagy más ellenszolgáltatást kérnek illetve fogadnak el, vagy amellyel bármilyen a Szolgáltatóval üzleti vagy partnerkapcsolatban nem álló szolgáltató termékét, vagy szolgáltatását népszerűsítenek, ajánlanak, vagy azokra utalnak.
Az adatbázis kezelését, az informatikai fejlesztést az InfoCart-Team Bt. végzi. A Szolgáltató átadhatja szerződéses partnerei részére a felhasználók adatait – név, e-mail cím –, melynek átadásához a felhasználó jelen szabályzat előzetesen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárul. Az adatkezelés során a Szolgáltató biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt,
hogy a felhasználót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben az adatkezelő – jelen pontban rögzített – személyében változás történik, úgy haladéktalanul tájékoztatja a felhasználót.
A Felhasználók fizetésre vonatkozó bankártyainformációt – a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. végzi, melyre a PayPal szigorú adatvédelmi előírásai vonatkoznak.
Az üzemeltető InfoCart-Team Bt. az adatkezelési tevékenységét bejelentette az adatvédelmi nyilvántartáshoz.
Az InfoCart-Team Bt. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-89187/2015.
Utolsó módosítás: 2015. szeptember 22., kedd, 17:24

 

Általános Szerződési Feltételek

Fogalmak:
Oldalak: infocart.hu, bal1.hu, ujravezetni.hu
Alkalmazás: az infocart.hu, bal1.hu, ujravezetni.hu weboldalról elérhető felhasználói felületek.
Szolgáltatások: az infocart.hu, bal1.hu, ujravezetni.hu szolgáltatásai olyan online felületen keresztül, amelyek lehetőséget biztosítanak mind az ismeretanyaggal rendelkezőnek (továbbiakban tanító) mind az ismeretanyagot elsajátítónak (továbbiakban tanuló), hogy a tudásanyagot megoszthassák egymás között.
Tartalom: az összes tartalom, amelyet a Társaság elérhetővé tesz az Oldalon, a Szolgáltatásokon keresztül, ideértve bármely harmadik féltől licencként vásárolt tartalmat, de ide nem értve a Tag (regisztrált felhasználó) által közzétett vagy szolgáltatott tartalmat, így különösen, de nem kizárólag a szövegeket, grafikákat, képeket, zenét, szoftvert, hanganyagokat, képanyagokat, információkat vagy egyéb anyagokat.
Társaság: az InfoCart-Team Bt. mint az Oldal működtetője (a továbbiakban „mi”).
Vendég: az az internetet használó személy, aki nem regisztrál a infocart.hu, bal1.hu, ujravezetni.hu -ra, ott kizárólag olvashatja a megosztott tartalmat, és csak a vendég látogatóknak engedélyezett nyilvános tartalomhoz fér hozzá.
Tanító: olyan magánszemély (természetes személy) vagy jogi személy, aki tudásanyaggal, ismeretekkel rendelkezik, amit megoszthat az alkalmazáson keresztül, a Társaságnak pedig az Oldal és az Alkalmazás használatáért díjat fizet.
Tanuló: a Tanító által elkészített, és a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”-ra feltöltött tudásanyag megismerésére lehetőséget kapó regisztrált felhasználó.
Tag: azon személy, aki a fiók-regisztrációs folyamatunkat bármely szintig kitölti, különösen, de nem kizárólagosan az itt körülírt Tanítók és Tanulók.
Ismeretanyag: az a tudásmennyiség, amit a Tanító bocsát rendelkezésre a Tanulók részére, akár díjmentes, akár térítéses formában.
Kurzus: az ismeretanyagot tartalmazó oktatási egység az oktatói online felületen
Kurzus felvétele: Kurzus megtekintéséhez a kurzusba be kell lépni. Ez a folyamat a kurzus felvétele.
PayPal Fizetés: jelenti a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a tanulóknak a tanárok felé irányuló díjazás lebonyolításának szolgáltatóját, mint harmadik fél szolgáltatót. Valamennyi, a tanuló részéről történő fizetést kizárólag a PayPal
kezeli anélkül, hogy a Társaság felé bármilyen bankkártya adatot közölne vagy továbbítana. A PayPal a Tag által megadott banki adatokat ellenőrizheti a hatályos PayPal szabályzatoknak megfelelően. További információk a PayPal Fizetés rendszerről a https://www.paypal.com oldalon.
Értékelés: minden Tagot értékelhetnek a vele kapcsolatba kerülő más Tagok. A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” fő célja az ismeretszerzésnek olyan megbízható rendszerét létrehozni, melyet egymás értékelése is biztosít.
Részvételi Feltételek
Az Oldal, az Alkalmazás vagy Szolgáltatások használatával a Tag szerződést köt a Társasággal a fent említettek használatára. Az Oldal vagy az Alkalmazás használatával a Tag kifejezetten elismeri, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek („Feltételek”) szerződési feltételeket megismerte, azokat elfogadja, és azoknak eleget tesz, így azok a Tagokat jogilag kötik, akár a Szolgáltatások regisztrált használójává válnak, akár nem. A jelen Feltételek irányadóak a Tag Oldalhoz, Alkalmazáshoz és Szolgáltatásokhoz, valamint valamennyi Tartalomhoz való hozzáféréséhez, illetve azok használatához, és azok a Tag és a Társaság között létrejövő, kötelező jogi erejű megállapodást jelentenek.
KÉJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL ADATVÉDELMI SZABÁLYZATUNKAT IS!
Az a személy, aki nem fogadja el jelen Feltételeket, nem jogosult az Oldalról, az Alkalmazásról vagy a Szolgáltatásokról információhoz jutni, illetve nem jogosult az Oldal, az Alkalmazás vagy a Szolgáltatások további használatára. Az Oldal és az Alkalmazás jelen Feltételeknek meg nem felelő használata a használó személy polgári jogi és büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után.
Minden Tag tudomásul veszi, hogy az Oldal és az Alkalmazás bizonyos részei (valamint a Tag hozzáférése a Szolgáltatások vagy a Teljes Tartalom bizonyos vonatkozásaihoz, illetve azok használata) eltérő szerződési feltételek hatálya alá tartozhatnak, és azok használatához, valamint az azokhoz való hozzáféréshez további szerződéses feltételek elfogadására lehet szükség. Amennyiben az Oldal, Alkalmazás, Szolgáltatások, vagy Tartalom speciális területei vonatkozásában közzétett szerződéses feltételek és a jelen Feltételek között ellentmondás lenne, a speciális szerződési feltételek rendelkeznek elsőbbséggel az Oldal, az Alkalmazás, a Szolgáltatások, vagy a Tartalom érintett részeinek a Tag általi használata, ahhoz való hozzáférése tekintetében.
A TAG TUDOMÁSUL VESZI ÉS BELEEGYEZIK, HOGY AZ OLDALHOZ, AZ ALKALMAZÁSHOZ VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSSEL, ANNAK HASZNÁLATÁVAL, ILLETVE BÁRMELY TARTALOMNAK AZ OLDALRÓL VALÓ LETÖLTÉSÉVEL VAGY BÁRMELY TARTALOMNAK AZ OLDALON VALÓ KÖZZÉTÉTELÉVEL AZ ALKALMAZÁS RÉVÉN VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKON
KERESZTÜL, VALAMINT AZ ÉRTÉKELÉSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL KIFEJEZI AZT, HOGY A JELEN FELTÉTELEKET ELOLVASTA, AZOKAT MEGÉRTETTE ÉS ELFOGADTA, HOGY AZOK RÁ NÉZVE KÖTELEZŐEK, AKÁR REGISZTRÁLT AZ OLDALRA VAGY AZ ALKALMAZÁSRA, AKÁR NEM. AZ A TAG, AKI JELEN FELTÉTELEKET NEM FOGADJA EL, NEM JOGOSULT AZ OLDALHOZ, AZ ALKALMAZÁSHOZ, A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VAGY A TARTALOMHOZ HOZZÁFÉRNI, AZOKAT HASZNÁLNI.
Amennyiben a Tag a jelen Feltételeket jogi személy nevében fogadja el vagy egyezik azokba bele, a Tag kijelenti és szavatolja, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkezik az érintett jogi képviseletére és a nevében történő szerződéskötésre, amely esetben a „Tag” az érintett jogi személyre vonatkozik, illetve arra alkalmazandó.
A használat korlátozása
Az Oldalt, az Alkalmazást és a Szolgáltatásokat kizárólag 18. életévüket betöltött személyek használhatják. Az Oldal, Alkalmazás vagy Szolgáltatások használatával a Tag kijelenti és szavatolja, hogy 18. életévét betöltötte. Valamennyi Tag köteles szavatolni és elfogadni, hogy:
a) 18. életévét betöltötte, nem áll cselekvőképességét korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt, valamint érvényes jognyilatkozatok tételére belátási képességgel rendelkezik;
b) a regisztráció során közölt adatok valósak és pontosak. A megadott adatokban bekövetkezett változást 48 órán belül módosítani köteles a weboldal regisztrációs felületén annak érdekében, hogy a Szolgáltatásokhoz zökkenőmentesen hozzáférjen, valamint köteles biztosítani, hogy ezen adatok a regisztráció teljes ideje alatt valósak és pontosak maradjanak;
c) nem keltheti azt a látszatot, hogy egy másik létező személy, és nem regisztrálhat a weboldalon más személy nevével és/vagy személyes adataival. A Társaság ezennel kizár valamennyi felelősséget ilyen hamis regisztrációból eredő bármely követelésért, és kizárólag a Tag felel valamennyi kárért, amelyet harmadik személynek okozott ilyen regisztrációjával;
d) a Társaságnak nincs lehetősége rá, így nem is ellenőrzi a regisztráció során és az Oldal/Alkalmazás használata kapcsán közölt adatok valódiságát és pontosságát, ezzel kapcsolatban a Társaságot semmilyen felelősség nem terheli;
e) köteles tartózkodni attól, hogy megfelelő felhatalmazás nélkül megpróbáljon belépni a weboldalra, annak szervereire és hálózataira, illetve a weboldalhoz kapcsolódó egyéb számítógépes rendszerbe vagy hálózatba.
A Tag köteles mindenkor betartani a jelen Általános Szerződési Feltételek valamennyi feltételét, és tartózkodnia kell azok bármilyen formában történő megszegésétől.
A Tag tudomásul veszi, hogy az Általános Szerződési Feltételek megszegése a weboldalról történő azonnali kizárását eredményezheti.
A regisztrációval a Tag elfogadja, hogy köteles a Társaságot és annak kapcsolódó vállalkozásait, valamint tisztségviselőit, vezetőit, munkavállalóit és megbízottait valamennyi olyan követelés, kár, kötelezettség, veszteség, felelősség, költség vagy tartozás, kiadás (ideértve de nem kizárólagosan a jogi költségeket is) tekintetében kártalanítani, és az alól mentesíteni, amely abból ered, hogy a Tag a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését megszegi; és/vagy harmadik személy bármely jogát megsérti. Az itt foglalt kártalanítási/kártérítési kötelezettség a jelen Általános Szerződési Feltételek hatályának megszűntét, valamint a weboldal használatának befejezését követően is fennmarad.
A Tag regisztrációjával elfogadja, hogy az általa feltöltött tudásanyag (mely akár díjazás ellenében, akár ingyenesen elérhető), nem tartalmazhat semmiféle olyan tartalmat, tartalmakat. melyek személyiségi jogot, szerzői jogot, közerkölcsöt, vagy jó ízlést sérthetnek. A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” fenntartja a jogot, hogy a Tag Felhasználói Fiókját, illetve a Tag Oldalhoz és Szolgáltatáshoz való hozzáférését felfüggessze vagy törölje, ha a fentiekben megfogalmazott feltételeknek nem felel meg.
Az Oldal és a Szolgáltatások működése
Fiókregisztráció (Új fiók létrehozása)
Az Oldal bizonyos funkcióinak eléréséhez, illetve a Szolgáltatások eléréséhez Taggá válás, azaz regisztráció és felhasználói fiók létrehozása szükséges. A Tagoknak kötelezően meg kell adniuk személyes adataikat (név, nem, születési dátum, telefonszám, e-mail cím), profiljukat, valamint a Tanítóknak bankszámlaszámukat is (a Tanulói díjazás továbbításának biztosításához). A Tagok elérhetőségi adatai (cím, navigációs adatok) azonban csak visszaigazolást követően válnak elérhetővé. A Tagok által közzétett adatok és információk helyességéért és valóságnak megfelelőségéért a Társaságot semmilyen felelősség nem terheli.
A Szolgáltatásokhoz való csatlakozás érdekében a látogató az Oldalon keresztül közvetlenül, vagy a jelen szakaszban leírtak szerint közvetve regisztrálhat. A csatlakozáshoz egyes harmadik fél közösségi háló oldalakon („Közösségi Háló”, ideértve, de nem kizárólagosan a Facebookot) meglévő fiókba (minden ilyen fiók „Harmadik Félnél Regisztrált Fiók”) történő belépéssel is lehet regisztrálni az Oldalunkon vagy az Alkalmazásunkon keresztül, az alábbiak szerint.
Az Oldal a Szolgáltatások működésének része, hogy a Tag a felhasználói Fiókját összekapcsolhatja Harmadik Félnél Regisztrált Fiókjával a következő módok valamelyike révén:
a Harmadik Félnél Regisztrált Fiókjának belépési adatait megadja a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” részére az Oldalon, a Szolgáltatásokon vagy az Alkalmazáson keresztül; vagy engedélyezi, hogy a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” hozzáférjen Harmadik Félnél Regisztrált Fiókjához az egyes Harmadik Félnél Regisztrált Fiók használatára vonatkozó szerződési feltételekben megengedettek szerint. A Tag kijelenti, hogy jogosult a Harmadik Félnél Regisztrált Fiókjának belépési adatait a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”-nak feltárni, és/vagy a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”-nak hozzáférést engedni a Harmadik Félnél Regisztrált Fiókjához (ideértve de nem kizárólagosan az itt leírt célok érdekében), anélkül, hogy azzal a Harmadik Félnél Regisztrált Fiókra irányadó szerződési feltételek bármelyikét megsértené, valamint anélkül, hogy az a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”-t bármilyen díjfizetésre kötelezné, vagy a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”-t bármely olyan használati korlátozásnak vetné alá, amelyet ezen harmadik fél szolgáltató alkalmaz. Azzal, hogy a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”-nak hozzáférést enged bármely Harmadik Félnél Regisztrált Fiókhoz, a Tag tudomásul veszi, hogy a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” hozzá fog férni, hozzáférhetővé fog tenni, és (ha alkalmazandó) tárolni fog bármely olyan tartalmat, amelyet a Tag a Harmadik Félnél Regisztrált Fiókjában megadott vagy ott tárol („Közösségi Háló Tartalom”) akként, hogy az az Oldalon, a Szolgáltatásokon és az Alkalmazáson, illetve azokon keresztül a Tag Felhasználói Fiókja és a Felhasználói Fiók profiloldalán keresztül elérhetővé válik. Hacsak a jelen Feltételekben másként nem kerül szabályozásra, valamennyi Közösségi Háló Tartalom, ha van ilyen, a Tag Tartalmának tekintendő a jelen Feltételek alkalmazása szempontjából. A Tag által választott Harmadik Félnél Regisztrált Fióktól függően, valamint a Tag ezen Harmadik Félnél Regisztrált Fiókjában megadott adatvédelmi beállításainak megfelelően a Tag által a Harmadik Félnél Regisztrált Fiókjában közzétett személyazonosításra alkalmas információ a Tag Felhasználói Fiókján és azon keresztül az Oldalon, a Szolgáltatásokon és az Alkalmazáson elérhetővé válik. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben valamely Harmadik Félnél Regisztrált Fiók vagy kapcsolódó szolgáltatás a továbbiakban nem lesz elérhető, vagy a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” hozzáférését ezen Harmadik Félnél Regisztrált Fiókhoz a harmadik fél szolgáltató megszünteti, a Közösségi Háló Tartalom a továbbiakban nem lesz elérhető az Oldalon, a Szolgáltatásokon vagy az Alkalmazáson, illetve azokon keresztül. A Tag bármikor letilthatja a felhasználói Fiókja és a Harmadik Félnél Regisztrált Fiókja közötti kapcsolatot.
FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A TAG HARMADIK FÉLNÉL REGISZTRÁLT FIÓKJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓKKAL VALÓ JOGVISZONYÁRA KIZÁRÓLAG A TAG EZEN HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓKKAL FENNÁLÓ MEGÁLLAPODÁSA(I )IRÁNYADÓ(K).
A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” nem tesz lépéseket annak érdekében, hogy bármely Közösségi Háló Tartalmat bármely célból vizsgáljon, ideértve, de nem kizárólagosan annak pontossága, jogszerűsége vagy jogsértés-mentessége céljából, valamint a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” nem felel semmilyen Közösségi Háló Tartalomért.
Mi a Tag Felhasználói Fiókját azon személyes adatok alapján hozzuk létre, amelyeket a Tag megad, vagy amihez a Közösségi Hálón keresztül jutunk a fent írtak szerint. A Tagnak nem lehet egynél több aktív Felhasználói Fiókja. A Tag vállalja, hogy a regisztráció során pontos, érvényes és teljes információkat ad meg, illetve hogy ezen adatokat frissíti annak érdekében, hogy azok pontosak, érvényesek és teljesek maradjanak. A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” fenntartja a jogot, hogy A Tag Felhasználói Fiókját, illetve a Tag Oldalhoz és Szolgáltatáshoz való hozzáférését felfüggessze vagy törölje, ha több, mint egy Felhasználói Fiókot hoz létre, vagy ha a regisztráció során vagy a későbbiekben megadott adatokról kiderül, hogy nem pontosak, nem érvényesek vagy nem teljesek, illetve amennyiben egyéb módon megsértik a jelen Feltételekben foglalt rendelkezéseket.
A Tag felel a jelszava megőrzéséért, és vállalja, hogy harmadik fél részére nem tárja fel a jelszavát. A Tag tudomásul veszi, hogy kizárólagosan felel minden, az ő Felhasználói Fiókja alatti tevékenységért vagy tettért, legyen az akár a Tag által engedélyezett tevékenység vagy tett, akár nem. A Tag köteles a Felhasználói Fiókjának bármely felhatalmazás nélküli használatát azonnal jelezni a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” felé.
FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” SEM FELELŐSSÉGET, SEM BÁRMILYEN KÖTELEZETTSÉGET NEM VÁLLAL AZÉRT, HOGY EGYES TAGOK HARMADIK FELEKKEL KÖTÖTT BÁRMELY MEGÁLLAPODÁSUKAT VAGY FELÉJÜK VALÓ KÖTELEZETTSÉGEIKET, ILLETVE AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKAT, SZABÁLYOKAT ÉS SZABÁLYOZÁSOKAT BETARTJÁK-E.
A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” fenntartja a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül bármely okból töröljőn vagy letiltson bármely tartalmat vagy ahhoz való hozzáférést, ideértve azon tartalmakat, amelyekről a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” saját belátása szerint úgy gondolja, hogy bármely okból kifogásolhatók, a jelen Feltételeket vagy egyéb „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” szabályzatot sértenek, vagy egyébként károsak az Oldalra, vagy a Szolgáltatásokra. A törléssel és letiltással kapcsolatban a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”-t semmilyen kártérítési vagy kártalanítási kötelezettség nem terheli.
A fentiek mellett a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” és ezáltal az InfoCart-Team Bt. korlátozott felhatalmazással bíró, fizetés elszámolási ügynökként NEM működik közre a Tanulók és Tanítók közti kifizetésben, a Tanító által meghatározott összegek Tanító nevében történő fogadása céljából.
Jóváhagyás hiánya
A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”-nak nem feladata, ezért a Tagoknak vagy a feltöltésre kerülő ismeretanyagoknak a jóváhagyását nem végzi el, de fenntartja magának a jogot azok esetenkénti ellenőrzésére. Az Oldal, az Alkalmazás vagy a Szolgáltatások használatával a Tag beleegyezik, hogy bármely jogorvoslat vagy felelősségre vonás, amelyet bármely Tag valamely másik Tag vagy harmadik fél tette vagy mulasztása miatt érvényesíteni kíván, arra a konkrét Tag vagy harmadik fél elleni követelésre korlátozódik, aki neki kárt okozott. Ezen igényekkel kapcsolatban a Társaságot sem közvetlenül sem közvetetten semmilyen felelősség nem terheli. A Tag beleegyezik, hogy nem kísérel meg felelősséget róni a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”-ra, vagy bármely jogorvoslatot igényelni a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”-tól, ezen tettek vagy mulasztások tekintetében. Ennek megfelelően a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” tagjait arra ösztönzi, hogy más Tagokkal közvetlenül kommunikáljanak az Oldalon és a Szolgáltatásokon bármely tudásanyaga kapcsán.
A Tagok magatartása
A Tag tudomásul veszi és beleegyezik, hogy az Oldal, Alkalmazás, Szolgáltatások és Tartalom használata során kizárólagos felelősséggel tartozik bármely és valamennyi alkalmazandó jogszabálynak való megfelelésért, szabályok, szabályozás és adókötelezettség betartásáért. Az Oldal, Alkalmazás, Szolgáltatások és Tartalom használata kapcsán a Tag vállalja, hogy nem fog: semmilyen helyi szabályzatot vagy egyéb jogszabályt vagy szabályozást, bármely bírósági határozatot, ideértve, de nem kizárólagosan adószabályozást megsérteni; manuális vagy automatizált szoftvert, eszközt, szkriptet, robotot vagy egyéb eszközt, eljárást használni annak érdekében, hogy az Oldalban, az Alkalmazásban, a Szolgáltatásokban vagy a Tartalomban foglalt bármely weboldalhoz vagy egyéb szolgáltatásokhoz hozzáférjen, programozott adatkinyerést („scraping”) nem alkalmaz, valamint nem használ keresőrobotot vagy web spider jellegű alkalmazást; az Oldalt, az Alkalmazást, a Szolgáltatásokat vagy a Tartalmat bármilyen olyan kereskedelmi vagy egyéb célra használni, amit a jelen Feltételek kifejezetten meg nem engednek; az Oldalon, az Alkalmazásban, a Szolgáltatásokban vagy a Tartalomban található bármely információt másolni, tárolni vagy egyébként hozzáférni olyan célokból, amit a jelen Feltételek kifejezetten meg nem engednek; bármely személy vagy jogi személy jogait, ideértve a szellemi alkotásokhoz, személyiségi, nyilvánossághoz való vagy szerződéses jogokat is megsérteni; az Oldalt, az Alkalmazást vagy a Szolgáltatásokat zavarni vagy azokban kárt okozni, ideértve, de nem kizárólagosan vírusok, törlő robotok, trójaiak, ártalmas kódok, tömeges pingek, szolgáltatást megtagadó támadások, IP vagy csomag spoofing-támadások,
hamisított útválasztás vagy elektronikus levelezési cím, illetve hasonló módszerek vagy technológiák alkalmazását; az Oldalt, Alkalmazást vagy a Szolgáltatásokat arra használni, hogy továbbítson, terjesszen, közzétegyen vagy előterjesszen bármely egyéb személyről vagy jogi személyről bármilyen információt, ideértve, de nem kizárólagosan másokról készült fényképeket a rajta szereplő engedélye nélkül, személyes elérhetőségre vonatkozó információkat vagy bankkártya, vagy bankszámlaszám adatokat is; az Oldalt, Alkalmazást, Szolgáltatásokat vagy a Tartalmat kéretlen kereskedelmi emailek (spamek), vagy a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”-hoz nem kapcsolódó hirdetések terjesztésével kapcsolatosan használni; az Oldal, Alkalmazás, Szolgáltatások vagy a Tartalom bármely felhasználóját titokban „követni” vagy zaklatni, bármely másik Tagról bármilyen személyes azonosításra alkalmas információt gyűjteni vagy tárolni „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” Tanulóként vagy Tanítóként való kapcsolatba lépésen kívüli más célból; Vendéglátóként bármely olyan Szolgáltatást ajánlani, amely nem sajátja, vagy amelynek ajánlására nem rendelkezik engedéllyel; regisztrálni több, mint egy Felhasználói Fiókot, illetve regisztrálni Felhasználói Fiókot más személy nevében; Tagokkal kapcsolatba lépni bármely más célból, mint a megosztott ismeretanyag, ismeretanyagokkal kapcsolatos, vagy az Oldal, Alkalmazás és Szolgáltatások használatával kapcsolatos kérdés feltevésével összefüggésben; bármely Tag toborzása vagy elcsábítása harmadik fél szolgáltatásaihoz vagy weboldalához, amelyek a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” versenytársai a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül; bármely másik személynek vagy jogi személynek kiadni magát, önmagát vagy más személyhez, jogi személyhez való kapcsolatát hamisítani vagy egyébként hamisan leírni; automatizált szkripteket használni, hogy az Oldalról, az Alkalmazásról, a Szolgáltatásokról vagy Tartalomból információkat gyűjtsön, vagy azokkal egyébként bármilyen kölcsönhatásba lépjen az Oldalt, az Alkalmazást, a Szolgáltatásokat vagy a Tartalmat arra használni, hogy megtaláljon egy Tanítót vagy Tanulót, majd a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”-n is megtalálható ismeretanyagot az Oldaltól, az Alkalmazástól vagy a Szolgáltatásoktól függetlenül alkalmazza annak érdekében, hogy elkerülje bármely, a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” felé teljesítendő Szolgáltatási Díj megfizetésének kötelezettségét; Tanítóként hamis vagy félrevezető árinformációval ismeretanyagot előterjeszteni, illetve olyan áron terjeszteni elő bármely ismeretanyagot, amelyet nem kíván biztosítani; bármely olyan Tartalmat közzétenni, feltölteni, nyilvánosságra hozni, előterjeszteni vagy továbbítani, ami: bitorolja, jogellenesen használja vagy sérti harmadik fél szabadalmát, szerzői jogát, védjegyét üzleti titkot, személyhez fűződő jogát vagy egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő jogát, illetve a közzétételhez vagy magántitokhoz való jogokat; bármely alkalmazandó jogszabályt vagy szabályozást sért, vagy polgári jogi felelősséget alapoz meg, illetve erre buzdít; csalárd, hamis, félrevezető vagy megtévesztő; obszcén, pornográf, vulgáris vagy sértő; bármely egyén vagy csoport elleni megkülönböztetést, fanatizálást, rasszizmust, gyűlöletet, zaklatást vagy károkozást hirdet; erőszakos vagy fenyegető, illetve erőszakot vagy más
személy fenyegetését hirdeti; illetve illegális vagy káros tevékenységeket vagy anyagokat hirdet.
A Tag vállalja, hogy nem fog: az Oldalról, az Alkalmazásról vagy a Szolgáltatásokról módszeresen adatot vagy egyéb Tartalmat visszafejteni annak érdekében, hogy közvetlenül vagy közvetve, egyetlen vagy több letöltésben gyűjteményt, összeállítást, adatbázist, címjegyzéket vagy hasonlót hozzon létre vagy állítson össze akár manuális módszerrel, akár robotok, keresőrobotok, web spiderek használata révén, akár másként; Az Oldalt, az Alkalmazást, a Szolgáltatásokat vagy a Tartalmat, illetve bármely egyedi elemet az Oldalon, az Alkalmazáson, a Szolgáltatásokon vagy a Tartalmon belül, a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” nevét, bármely „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” védjegyet, logót vagy egyéb védett információt, illetve az Oldal, az Alkalmazás vagy a Szolgáltatások kinézetét és dizájnját, oldalformáját használni, megjeleníteni, tükrözni vagy összeállítani a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül; az Oldal, az Alkalmazás vagy a Szolgáltatások nem nyilvános részeihez, a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” számítógépes rendszeréhez vagy a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” szolgáltatóinak műszaki szállítási rendszereihez hozzáférni, azokat hamisítani vagy használni; bármely „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” rendszer vagy hálózat sebezhetőségének tesztelését, kifürkészését vagy kinyomozását megkísérelni, illetve bármely biztonsági vagy hitelesítési intézkedést megsérteni; bármely, a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”, bármely „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” szolgáltató vagy egyéb harmadik fél (ideértve másik Tagot is) által az Oldal, a Szolgáltatások, az Alkalmazás vagy a Tartalom védelmében alkalmazott technológiai intézkedést elkerülni, megkerülni, inaktiválni, eltávolítani, megrongálni, dekódolni vagy egyébként megkerülni; bármely TCP/IP packet headert vagy bármely emailben vagy hírlevélcsoport közzétételben a header információ bármely részét meghamisítani, illetve egyébként az Oldalt, a Szolgáltatásokat, az Alkalmazást vagy a Tartalmat módosított, félrevezető vagy hamis forrásazonosítójú információ küldésére használni; az Oldal, a Szolgáltatások, az Alkalmazás vagy a Tartalom szolgáltatásához használt bármely szoftvert megfejteni, szétbontani, visszafejteni; valamint bármely harmadik félnek a fentiek bármelyikének elkövetését tanácsolni, arra biztatni vagy abban segíteni.
A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”-nak jogában áll a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékig kivizsgálni és szankcionálni a fenti cselekmények bármelyikét.
A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” hozzáférhet, tárolhatja és feltárhatja a Tag bármely információját, amely kapcsán a jogszabályok azt tőlünk elvárják vagy ha jóhiszeműen úgy hisszük, hogy az ésszerűen szükséges ahhoz, hogy a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” elleni követelésekre reagálhasson, vagy hogy jogi folyamatoknak (mint például idézéseknek, szavatosságnak) eleget tehessen, a Tagokkal létrejött megállapodásainkat, mint például a jelen Feltételeket és kapcsolódó szabályzatokat kikényszeríthessük vagy azokat teljesítsük, csalás-megelőzési, kockázatelemzési, vizsgálati, ügyféltámogatási, termékfejlesztési és hibakeresési tevékenységet folytassunk, illetve a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”, a Tagok és nagyközönség jogait, tulajdonát, illetve biztonságát
megőrizzük. A Tag tudomásul veszi, hogy a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”-nak nem kötelezettsége a Tag Oldal-, Alkalmazás-, Szolgáltatás- vagy Tartalom-használatát monitorozni, illetve bármely Tag Tartalmát áttekinteni vagy szerkeszteni, de joga van ehhez az Oldal, az Alkalmazás és a Szolgáltatások (ideértve, de nem kizárólagosan a csalás-megelőzési, kockázatelemzési, vizsgálati, ügyfél-támogatási célokat) működtetése és fejlesztése, a Tag jelen Feltételeknek való megfelelése, az alkalmazandó jogszabályoknak, határozatnak, bírósági kötelezésnek, hatósági vagy kormányzati szerv döntésének való megfelelés, vagy a jelen Feltételek szerint kifogásolhatónak tekintett Tartalomra való reagálás érdekében bármilyen egyéb okból. A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” fenntartja a jogot hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül bármely olyan tartalomhoz való hozzáférést eltávolítson vagy megakadályozzon, amit a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” saját belátása szerint bármely okból kifogásolhatónak, a jelen Feltételeket megszegőnek vagy az Oldalra, az Alkalmazásra vagy a Szolgáltatásokra károsnak tekint.
Szolgáltatási díj:
A Tanítók által ingyenesen elérhetővé tett tartalmak után a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” felé szolgáltatási díjat nem kell fizetni.
A Tanítók több kurzust is indíthatnak akár ingyenes akár díjköteles formában.
A Tanítók döntési joga a kurzuslátogatás díjának mértékét meghatározni.
A Tanítók az általuk díjköteles formában elérhetővé tett kurzusokért szolgáltatási díjat NEM fizetnek a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” felé, melynek mértéke így, a Tanító által meghatározott hozzáférési díj 0%-a.
Fizetős kurzusok „vásárlásának” menete:
Fizetős kurzusok esetén azok „felvétele” a sikeres vásárlás után lehetségessé válik. Sikeres vásárlás tényről a Tanulót, a Tanár köteles értesíteni.
A kifizetett kurzus 365 napon keresztül korlátlanul látogatható. Az aktív időszak leteltével a kurzusból a Tanuló kiléptetésre kerül, melyet ha szükségesnek látja, ismételt befizetéssel újra elérhet.
Adatvédelmi politika
Érvényesség kezdete: 2015.09.17.
6/1. A „infocart.hu, bal1.hu, ujravezetni.hu honlapok” és az üzemeltető InfoCart-Team Bt. tiszteletben tartja a látogatók és felhasználók személyhez fűződő jogait és biztosítja a látogatók és felhasználók magánszférájának védelmét. A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” akkor gyűjt a Tagról adatokat, amikor mobilalkalmazásainkat, honlapjainkat és más online termékeinket, valamint szolgáltatásainkat (együttesen: „Szolgáltatások”) igénybe veszi, egyszersmind egyéb módon együttműködik, valamint kommunikációt folytat velünk.
6/2. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat („Nyilatkozat”) a világon bárhol érvényes azon személyekre, akik a mi alkalmazásainkat, Szolgáltatásainkat arra használják, hogy szolgáltatásainkat igénybe vegyék („Felhasználók”). Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján látogatóinkat és felhasználóinkat azonosítani tudjuk, például felhasználónév és e-mail cím. A látogatók és felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat (pl. lakcím) kizárólag a látogató és felhasználó előzetes, önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján kezelünk, amely hozzájárulás megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel a jogosult félreérthetetlen és konkrét beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
6/3. A „infocart.hu, bal1.hu, ujravezetni.hu honlapok”.hu csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a látogató vagy a felhasználó önkéntesen ad meg a regisztrációkor, illetőleg a „infocart.hu, bal1.hu, ujravezetni.hu honlapok”.hu által nyújtott regisztrációmentes szolgáltatások igénybevételekor. Személyes adatait kizárólag a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos célokra használjuk fel, továbbá csak olyan személyes adatokat kezelünk, amelyek a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenek, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos cél elérésére alkalmasak és azokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.
SZOLGÁLTATÁSAINK IGÉNYBEVÉTELE SORÁN GYŰJTÖTT ADATOK
Amikor Szolgáltatásainkat igénybe veszi, a következő általános kategóriákban gyűjtünk adatokat:
Helymeghatározási adatok: Amikor Tag a Szolgáltatásokat igénybe veszi, pontos helymeghatározási adatokat gyűjtünk a Tagok által profiljukban megadott címadatok alapján.
Helymeghatározási adatokat gyűjthetünk Tag eszközéről is, amikor az alkalmazás az előtérben vagy a háttérben fut. Hozzávetőleges tartózkodási helyét IP-címéből is ki tudjuk következtetni.
Felhasználói Profilra vonatkozó adatok:
Amikor Tag a „infocart.hu, bal1.hu, ujravezetni.hu honlapok”.hu oldalra regisztrál a szolgáltatás használata céljából történő igénybevételére, ki kell töltenie a “Felhasználói Profilját”. Itt az e-mail, név, lakcím,
nem, bankszámlaszám adatait tároljuk annak érdekében, hogy a lehető legjobb élményben legyen rész a szolgáltatás használatakor.
Tranzakciós adatok: A Szolgáltatásainknak a Tag részéről történő igénybevételével kapcsolatos tranzakciós részleteket gyűjtjük, beleértve az igényelt szolgáltatás típusát, a nyújtott szolgáltatás dátumát és időpontját, a felszámított díjakat és egyéb fontos tranzakciós részleteket. Bankkártya adatokat semmilyen formában és módon nem gyűjtünk, és ezzel kapcsolatos adatokat nem is kezelünk.
Az alkalmazással és beállításokkal kapcsolatos adatok: Adatokat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogyan kommunikál a Tag a weboldalon elérhető Szolgáltatásainkkal, valamint melyek a kifejezett preferenciák, illetve a választott beállítások. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás látogatói, felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a látogatót, felhasználót ennek ellenkezőjéről.
Az oldalra beregisztráló Felhasználó a regisztráció során kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a „infocart.hu, bal1.hu, ujravezetni.hu honlapok” rögzítse a lakcímeként megjelölt megyére/városra vonatkozó adatát is, és ezen adat a profiljához hozzárendelésre kerüljön. Ezen adat harmadik személy felé – a jogszabályban meghatározott eseteken,
valamint a felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásán túl – nem kerül továbbításra. A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy a látogatókat és a felhasználókat csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani, az adataik törlését bármikor kezdeményezhessék. Ha bármelyik látogatónk vagy felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük saját rendszerünkből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem teljes módon tudja igénybe venni a szolgáltatást), ezt haladéktalanul teljesítjük. Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen jelezze nekünk az info@infocart.hu címre.
AZ ÁLTALUNK EGYÉB FORRÁSOKBÓL GYŰJTÖTT ADATOK
Adatokat más forrásokból származóan is kaphatunk, amelyeket összevonunk a Szolgáltatásainkon keresztül gyűjtött adatokkal. Például:
Ha úgy dönt, hogy „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” fiókjára közösségi média szolgáltatások (pl. Facebook) segítségével hivatkozik, vagy azok segítségével hozza azt létre, illetve jelentkezik be oda, vagy amennyiben a Tag külön alkalmazással, illetve honlappal van
kapcsolatban, amely egyébként a mi API-nket használja (vagy amelynek API-jét mi használjuk), előfordulhat, hogy a Taggal, vagy a Tag csatlakozásaival kapcsolatos adatokat az említett weboldalról vagy alkalmazástól kapjuk.
6/4. A „infocart.hu, bal1.hu, ujravezetni.hu honlapok”.hu gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
6/5. A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző szöveges értékelések szerzői joga az adott felhasználót illeti, ugyanakkor a Szolgáltatónak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. Felhívjuk látogatóink és felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak (2010. évi CLXXXV. törvény, 1978. évi IV. törvény). A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatait a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére nem adjuk át. A szöveges értékelésekben tilos az olyan tevékenység hirdetése, megjelenítése, amelyért pénzt, vagy más ellenszolgáltatást kérnek, illetve fogadnak el, vagy amellyel bármilyen, a Szolgáltatóval üzleti vagy partnerkapcsolatban nem álló szolgáltató termékét vagy szolgáltatását népszerűsítik, ajánlják, vagy azokra utalnak.
6/6. Az adatbázis kezelését az informatikai fejlesztés céljából az InfoCart-Team Bt. végzi a felhasználók adatainak rögzítésével – név, e-mail cím –, melyek használatához a felhasználó jelen szabályzatban előzetesen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárul. Az adatkezelés során a Szolgáltató biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy a felhasználót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben az adatkezelő – jelen pontban rögzített – személyében változás történik, úgy arról haladéktalanul tájékoztatja a felhasználót.
6/7. A Felhasználók fizetésre vonatkozó adatait – például bankkártyainformációt – harmadik félként a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. kezeli, melyre a PayPal
szigorú adatvédelmi előírásai vonatkoznak. A https://www.paypal.com oldalról letölthető a PayPalre vonatkozó adatvédelmi szabályzat.
6/8. A „infocart.hu, bal1.hu, ujravezetni.hu honlapok”at üzemeltető InfoCart-Team Bt. az adatkezelési tevékenységét bejelentette az adatvédelmi nyilvántartáshoz.
Értékelési Program
A Tagok minden alkalommal, amikor egy kurzust igénybe vesznek, (kurzust felvesznek) értékelhetik a benne található ismeretanyagot. A Tanítók is értékelhetik a Tanulóikat. Az értékelés megtörténhet szövegesen, amelynek – Tartalma tekintetében – összhangban kell lennie a vonatkozó jogszabályokkal és a jelen Feltételekkel.
Tulajdonjog
Az Oldal, az Alkalmazás, a Szolgáltatások és a Tartalom szerzői jogi, védjegyjogi és egyéb jogszabályai védelme alatt állnak. A Tag tudomásul veszi és beleegyezik, hogy az Oldal, az Alkalmazás, a Szolgáltatások és a Tartalom, ideértve valamennyi kapcsolódó szellemi alkotásokhoz fűződő jogot is, a Társaság és annak licenc-adóinak a kizárólagos tulajdonát képezi. A Tag nem távolítja el, módosítja vagy rejti el az Oldalon, az Alkalmazásban, a Szolgáltatásokban vagy a Tartalomban benne foglalt vagy az ahhoz kapcsolódó szerzői joghoz, szolgáltatás-védjegyhez vagy egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő figyelmeztetéseket.
A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” Tartalom és a Tag Tartalmának engedélyei
Amennyiben a Tag jelen Feltételeknek megfelel, a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható engedélyt nyújt a Tag részére, hogy bármely „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” Tartalomhoz hozzáférjen, és azt megtekintse kizárólag személyes és nem kereskedelmi célból.
Nem „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” tartalomnak minősül a Tanítók által feltöltött és ingyenesen vagy díjazás ellenében megtekinthető tartalom.
A Tag nem használhatja, másolhatja, adaptálhatja, módosíthatja, készíthet származékos művet, terjesztheti, értékesítheti, ruházhatja át, jelenítheti meg nyilvánosan, adhatja elő nyilvánosan, sugározhatja, továbbíthatja, vagy egyébként hasznosíthatja az Oldalt, az Alkalmazást, a Szolgáltatásokat, vagy a Teljes Tartalmat a jelen Feltételekben kifejezetten megengedettek kívül.
Semmilyen engedélyt vagy jogot nem biztosítunk a Tagnak hallgatólagosan vagy egyébként semmilyen, a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló szellemi alkotásokhoz fűződő jog alapján a jelen Feltételekben kifejezetten biztosított engedélyeken és jogokon kívül.
Hivatkozások, cookie-k használata
Az Oldal, az Alkalmazás és a Szolgáltatások helyes működése cookie-k használatát igényelheti. Ezekben az esetekben, amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére, nem tartalmaznak személyes adatokat, csak az Oldal, az Alkalmazás által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melyek célja az, hogy a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már az Oldalon, az Alkalmazásban megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” kényelmesebb böngészéséhez, A cookie-k használatát a Tag bármikor saját böngészőjében letilthatja. Az Oldal, az Alkalmazás egyes szolgáltatásai és tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulhat, hogy nem lesznek elérhetőek. A Társaság az ilyen automatikus módon gyűjtött anonim adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal, és azokat semmilyen egyéb célból nem használja fel. Az Oldal, az Alkalmazás és a Szolgáltatások tartalmazhatnak harmadik fél weboldalakra vagy forrásokra mutató hivatkozásokat. A Tag tudomásul veszi és beleegyezik, hogy a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” nem tartozik felelősséggel ezen weboldalak elérhetőségéért vagy pontosságáért, valamint ezen weboldalak tartalma vagy szolgáltatásai tekintetében. Ezen weboldalakra mutató hivatkozások nem jelentenek semmilyen értékelést, jóváhagyást. A Tag tudomásul veszi, hogy kizárólagos felelősséggel tartozik és vállal valamennyi kockázatot ezen weboldalak használata kapcsán.
A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” egyes részei alkalmazzák a Google Maps/Earth mapping szolgáltatásokat, ideértve a Google Maps API-t is, amely Google Maps/Earth Tag általi használatára a Google felhasználási feltételei vonatkoznak (elérhető: http://www.google.com/intl/en_us/help/terms_maps.html oldalon).
Szellemi alkotásokhoz kapcsolódó figyelmeztetések
Az összes „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” által használt védjegy, szolgáltatási védjegy, embléma, kereskedelmi név és minden egyéb kapcsolódó megnevezés a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” tulajdonát képezi. Minden más védjegy, szolgáltatási védjegy, embléma, kereskedelmi név és minden egyéb kapcsolódó megnevezés védjegye vagy bejegyzett védjegye a vonatkozó tulajdonosok tulajdonát képezi.
Szerzői jogi szabályzat
A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” tiszteletben tartja a szerzői jogi jogszabályokat, és ugyanezt várja el a Tagoktól. A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” Szabályzatban foglalt körülmények esetén a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” jogosult arra, hogy az olyan Tagok vagy egyéb fióktulajdonosok „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” Felhasználói Fiókját megszüntesse, akik ismétlődően megszegték vagy feltételezhető, hogy
ismétlődően megszegték szerzői jogok jogosultjainak jogait. Lásd: „Szellemi alkotásokhoz kapcsolódó figyelmeztetések”.
Felfüggesztés, megszüntetés, és a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” Felhasználói Fiók törlése
A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” saját mérlegelése alapján, a Tag felé való felelősség nélkül, előzetes értesítés mellett vagy nélkül, indokolás mellett vagy nélkül, bármikor a Tag „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” Felhasználói Fiókjának korlátozása, felfüggesztése, deaktiválása vagy törlése mellett dönthet. Amennyiben saját belátásunk szerint ezen feltételeket érvényesítjük, az alábbiak közül bármelyik vagy az összes következmény előzetes bejelentés vagy magyarázat nélkül megtörténhet:
a) a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” fiókja inaktívvá válik, vagy felfüggesztésre kerül, jelszavát tiltjuk, ezáltal nem lesz képes elérni az Oldalt, az Alkalmazást, a Szolgáltatásokat, illetve a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” Account-ját, és nem kap segítséget a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” ügyfélszolgálattól sem.
b) a függőben lévő Felhasználói Fiókokon keresztül a felvett kurzusok elérhetetlenné válnak és/vagy a Tagot erről tájékoztatjuk.
A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” Felhasználói Fiókját a Tag bármikor törölheti a Szolgáltatások „Fiók törlése” funkcióval vagy az Ügyfélszolgálatnak ( info@infocart.hu) megküldött e-mail útján. Felhívjuk figyelmét, hogy „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” Fiókja törlése esetén nem kötelezettségünk bármely Oldal, Alkalmazás és Szolgáltatások révén közzétett Tag Tartalom törlése vagy visszajuttatása, ideértve, de nem kizárólagosan a visszajelzéseket és értékeléseket is.
Jognyilatkozatok
A Tag a jelen Feltételekben rögzített kivételekkel kizárólag saját maga jogosult az Oldalt, az Alkalmazást és a Szolgáltatásokat használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. A Tag az Oldalt, az Alkalmazást és a Szolgáltatásokat kizárólag rendeltetésszerűen, a vonatkozó jogszabályi, valamint a saját tevékenységére vonatkozó előírások figyelembe vételével használhatja, így minden Tag számára különösen tilos az Oldalt, az Alkalmazást és a Szolgáltatásokat valamely törvényt, szabályozást, szabványt, nemzetközi egyezményt sértő módon használni; az Oldallal, az Alkalmazással, a Szolgáltatásokkal és az Értékelési Programmal vagy annak felhasználásával bármely személyt vagy szervezetet fenyegetni, zaklatni, sértegetni vagy megfélemlíteni; az Oldal, az Alkalmazás és a Szolgáltatások olyan igénybevétele, felhasználása, bármilyen anyag vagy adat továbbítása, tárolása, elektronikus úton történő értékesítése, amely szándékosan vagy szándékon kívül ellentétes bármely vonatkozó jogszabállyal, vagy erre vezető megtévesztő tartalommal bír, vagy eredménnyel járhat; más Tag jogosultságát jogosulatlanul használni, vagy más Tagot meggátolni abban, hogy használja a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” által nyújtott Szolgáltatásokat, vagy adatot gyűjteni egy másik Tagról, más Taghoz kapcsolódó információkról, az érintett Tag tudta és kifejezett írásbeli
hozzájárulása nélkül; bármely szellemi alkotáshoz fűződő jogot megsérteni az Oldal, az Alkalmazás és a Szolgáltatások használata, igénybevétele útján.
Az Oldalt, az Alkalmazást és a Szolgáltatásokat, vagy annak bármely elemét a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” kifejezett írásbeli engedélye nélkül a Tag nem másolhatja, másnak a másolását nem engedélyezheti, semmilyen módon nem reprodukálhatja, ruházhatja át, adhatja bérbe, módosíthatja, publikálhatja, továbbá semmilyen módon nem használhatja a jelen Feltételekben meghatározott módon kívül, vagy attól eltérően. Ennek elmulasztása vagy nem a jelen Feltételekben meghatározottak szerinti teljesítése esetén a Tag felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be; Amennyiben a Tag tudomására jut, hogy a saját vagy más Tag felhasználónevét, jelszavát vagy „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” Felhasználói Fiókját jogosulatlanul használták, vagy más Tag vagy egyéb harmadik személy jogszabályba, a jelen Feltételekbe ütköző magatartást tanúsít, a Tag köteles azonnal értesíteni a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”-t. A Tag minden ilyen esetben köteles a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” számára minden, a saját vagy más Tag, más harmadik személy vagy a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” Felhasználói Fiók azonosításához és a sérelem elhárításához egyébként szükséges segítséget és információt megadni. A Tag elfogadja, hogy a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” által az Oldal, az Alkalmazás rendszerének rendeltetésszerű használatához biztosított Felületen kívül más módon vagy más eszközökkel nem csatlakozik (illetve nem próbál meg csatlakozni) a Szolgáltatásokhoz. A Tag nem másolhatja le, nem fejtheti vissza vagy szedheti szét, illetve más módon nem próbálhatja megszerezni a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” forráskódját vagy annak bármely részét és nem tehet ezekre irányuló kísérletet sem, nem hozhat létre belőle származékos művet, és nem is adhat erre másnak engedélyt. A Tag nem engedményezheti, illetőleg nem adhatja tovább az engedélyek használatára vonatkozó jogait, nem adhatja azokat hozzájárulásként másnak, kivéve, ha a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” ehhez külön írásbeli hozzájárulását adja, vagy amennyiben és amilyen mértékben erre a felek közötti szerződés lehetőséget ad. A Tag nem használhatja a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető jegyeit.
Amennyiben a Tag tevékenysége megsérti a jelen Feltételeket, a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” fenntartja magának a jogot a Szolgáltatások felfüggesztésére, addig az időtartamig, amíg a Tag szerződésszegő magatartása tart, valamint jogosult egyéb, a jelen Feltételekben foglalt vagy jogszabály alapján megillető jogkövetkezmények alkalmazására.
Felelősségkorlátozás
HA A TAG AZ OLDAL, AZ ALKALMAZÁS, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A TARTALOM HAZNÁLATA MELLET DÖNT, ILLETVE RÉSZT VESZ AZ ÉRTÉKELÉSI PROGRAMBAN, AZT A SAJÁT KOCKÁZATÁRA TESZI. TUDOMÁSUL VESZI ÉS BELEEGYEZIK, HOGY A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”-NAK NINCS KÖTELEZETTSÉGE BÁRMELY TAG, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A TANULÓK ÉS TANÍTÓK KAPCSÁN MÖGÖTTES ELLENŐRZÉSEKET VÉGEZNI, DE VÉGEZHET ILYEN ELLENŐRZÉSEKET
SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT. AZ OLDALT, AZ ALKALMAZÁST, A SZOLGÁLTATÁSOKAT, A TARTALMAT ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOT A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” BÁRMILYEN FAJTA SZAVATOSSÁG NÉLKÜL NYÚJTJA, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS. AZ ELŐZŐEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” KIFEJEZETTEN ELUTASÍT BÁRMELY ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, EGYEDI FELHASZNÁLÁSRA VAGY NEMLEGES MEGÁLLAPÍTÁSRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT, VALAMINT BÁRMELY OLYAN SZAVATOSSÁGOT, AMELY ÜZLETKÖTÉSBŐL VAGY KERESKEDÉSBŐL FAKAD. A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT, HOGY AZ OLDAL, AZ ALKALMAZÁS, A SZOLGÁLTATÁSOK, A TELJES TARTALOM, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A KURZUSOKAT VAGY BÁRMELY SZOLGÁLTATÁSOKAT IS, ILLETVE AZ ÉRTÉKELÉSI PROGRAM MEGFELEL A TAG ELVÁRÁSAINAK, VALAMINT HOGY ZAVARTALAN, BIZTONSÁGOS VAGY HIBAMENTES MÓDON ELÉRHETŐ LESZ. A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT BÁRMELY KÍNÁLAT, SZOLGÁLTATÁS, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A TELJES TARTALOM MINŐSÉGE, ILLETVE AZ OLDALON, ALKALMAZÁSON, SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL MEGSZERZETT BÁRMELY TELJES TARTALOM ALAPOSSÁGA, PONTOSSÁGA, VALÓDISÁGA, TELJESSÉGE VAGY MEGBÍZHATÓSÁGA TEKINTETÉBEN.
A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja, illetve használhatja. A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó károkért, amelyek oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból, az Oldal, az Alkalmazás létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a webhely tartalmának törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása, illetve megsemmisülése következtében keletkeztek.
A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” nem tartozik felelősséggel a neki fel nem róható okból bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok miatt következtek be. A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” felelőssége így nem terjed ki az erőszakos behatolásból, erőszakos bűncselekményből eredő károkért, elemi kárért, vis major-ért.
A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” nem vállal felelősséget a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” rendszerébe beküldött és ott tárolt adatok esetleges jogszabálysértő tartalmáért. A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” a Tag kötelezettségszegése miatt nem tartozik felelősséggel bármely más harmadik személy felé.
A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” – amennyiben a szerződés és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el – saját felelősségét kizárja, és nem felel:
– a Tagot ért veszteségért és kárért, amennyiben a hátrány, veszteség vagy kár a Tag és harmadik fél közötti kapcsolat következménye, illetőleg adatveszteségért;
– a Tag által a Szolgáltatásokban alkalmazott változtatásért;
– a Szolgáltatásokon keresztül vagy annak használatával őrzött vagy elküldött adat jogszerű törléséért;
– a Tag által más Tag felé a hozzáféréssel, jogosultsággal, azonosító adatokkal és regisztrációval kapcsolatos információ szolgáltatásáért vagy a szolgáltatott információ hibás voltáért;
– bármely Tagnak a jelszóval vagy a hozzáférésével kapcsolatos információk titokban tartási és megőrzési kötelezettségének elmulasztásáért;
– a Tagot közvetlenül vagy közvetve ért, más Tag által okozott kárért vagy bármilyen hátrányért, amennyiben azok elhárítása érdekében a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” a tőle elvárható intézkedéseket megtette;
– bármely Tagot ért olyan kárért vagy hátrányért, amelynek oka az, hogy „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” az arra jogosult hatóságnak vagy szervezetnek a Tagokhoz kapcsolódóan – jogszabályi kötelezettségének eleget téve – adatot szolgáltatott.
A „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” nem felel az Oldalon, az Alkalmazáson harmadik személy által elkövetett visszaélés, valamint az internetes szolgáltatás kimaradása vagy minőségi romlása esetén.
Kártalanítás
A Tag felel minden általa megadott adat valódiságáért, valamint azért, hogy jogosult az általa megadott adat használatára, kezelésére. A Tag felel a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” felé mindazon következményekért, amelyek abból erednek, hogy ő vagy az általa szerződés- vagy jogellenesen tájékoztatott harmadik személy a Szolgáltatás felhasználására vonatkozó rendelkezéseket megszegi. Amennyiben a Tag jogszabályba ütköző tartalmú adatot, információt ad át a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” részére, vagy jogszabályba, vagy szerződésbe ütköző módon ad át adatot, információt a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” részére, köteles megtéríteni a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” minden ebből eredő kárát.
A Tag elismeri és elfogadja, hogy felelős mindazon jelszavai és egyéb hozzáférést biztosító azonosítóinak titokban tartásáért, amelyekkel a Szolgáltatást el tudja érni.
A Tagot a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító és jelszó tekintetében harmadik illetéktelen személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli, melynek megszegése esetén az ezzel okozott kárért teljes felelősséggel tartozik.
A Tag tudomásul veszi, hogy a szerződés megsértése, vagy a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” rendszerébe juttatott jogszabálysértő tartalom, adat miatt a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”-val szemben támasztott igények alól a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”-at mentesíteni köteles.
A Tag felelős a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” felé azokért a tevékenységekért, amelyek a hozzáférésén keresztül történnek. A Tag teljes felelősséget vállal az általa, illetőleg az általa hozzáférésre feljogosított harmadik személyek által a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” rendszerébe beküldött és tárolt adatok tartalmáért, azok lekérdezéséért, törléséért, valamint a magyar, illetőleg a vonatkozó nemzetközi jogszabályok esetleges megsértéséért, és elfogadja, hogy ezen kötelezettségekből eredő jogi felelősségét viselni köteles, azt a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”-ra nem háríthatja át. Az Alkalmazáshoz való hozzáférés és annak letöltése az iTunes, a GooglePlay és a Windows Phone webáruházakból biztosított.
A Szolgáltatás asztali és hordozható számítógépeken, valamint mobil eszközökön egyaránt elérhető és azonos tartalommal használható. A Mobil Alkalmazás használatához szükséges szoftver az Apple AppStore, GooglePlay és a Windows Phone webáruházakon keresztül tölthető le. Az Apple App Store webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetőek el: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/hu/terms.html#privacy
A GooglePlay webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetőek el: https://play.google.com/intl/hu_hu/about/play-terms.html
A Windows Phone webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetőek el:
http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/copyright/default.aspx
A Szolgáltatás asztali és hordozható számítógépeken, valamint mobil eszközökön történő használatához megfelelő internet hozzáférésre és a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” Alkalmazás megjelenítéséhez szükséges rendszerkövetelményekre, egyéb szoftverekre és annak esetleges frissítésére van szükség. Az Oldal, az Alkalmazás és a Szolgáltatások használatát és megjelenítésének gyorsaságát a hálózati lefedettség, az internet hozzáférés és az internetsebesség befolyásolhatja.
A Tag, amennyiben a Szolgáltatásokat az Apple App Store, a GooglePlay, illetve a Windows Phone Shop web áruházon keresztül veszi igénybe, úgy a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az Apple App Store, a GooglePlay, illetve a Windows Phone Shop webáruház mindenkor hatályos, fenti linken elérhető általános szerződési feltételeit elolvasta, megértette és az abban foglalt rendelkezéseket, ide értve különösen az Apple App Store, a GooglePlay illetve a Windows Phone Shop webáruház használatára vonatkozó rendelkezéseket magára nézve
kötelezőnek tekinti. A jelen Feltételek elfogadásával a Tag egyben elfogadja, hogy a Társaságnak a Google Play, az App Store illetve a Windows Phone Shop szabályzatára és tevékenységére semmilyen ráhatása nincs. Amennyiben ezen szabályzatban vagy tevékenységben változás áll be, úgy a Társaság felelősséget nem vállal a megrendelt szolgáltatások maradéktalan teljesítéséért.
A Tag tudomásul veszi továbbá, hogy a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”-nak nincsen kötelezettsége a Mobil Alkalmazás karbantartása és támogatása vonatkozásában, illetve hogy a Mobil Alkalmazás bármely hibájából, hiányosságából fakadó károk vonatkozásában a Mobil Alkalmazás szolgáltatója tartozik felelősséggel, így ilyen esetekre vonatkozóan tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a Társaság felé semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel.
Vegyes rendelkezések
Kötelezettségszegés jelentése
Ha a Tag bármely olyan kurzust vett fel vagy látott a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”-n, mely törvényt, rendelkezést, rendeletet sért, a rendőrkapitányság és a be- vagy feljelentés ügyszámának megadásával jeleznie szükséges az info@infocart.hu e-mail címen, azzal, hogy a Tag bejelentése nem kötelezi a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”at arra, hogy bármilyen lépést tegyen azokon kívül, amelyeket jogszabályok írnak elő (ha vannak ilyenek). Az ilyen bejelentések esetén a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”-nak semmilyen felelőssége nem keletkezik a Taggal, vagy bármelyik más Taggal szemben.
A megállapodás teljessége
A jelen Feltételek testesítik meg a Tag és „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” között teljes és kizárólagos megállapodást az Oldal, az Alkalmazás, a Szolgáltatások, a Tartalom, az Értékelési Program, valamint bármely, az Oldalon, az Alkalmazáson és a Szolgáltatásokon keresztül nyújtott kínálat tekintetében. Jelen Feltételek meghaladnak és helyébe lépnek bármely és valamennyi korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodásnak a Tag és a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” között az Oldal, az Alkalmazás, a Szolgáltatások, a Tartalom, az Értékelési Program, valamint bármely, az Oldalon, az Alkalmazáson és a Szolgáltatásokon keresztül a kurzusok vagy egyéb szolgáltatások kínálata tekintetében.
Engedményezés
A Tag a jelen Feltételeket nem engedményezheti, nem ruházhatja át sem a törvény erejénél fogva, sem másként a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Bármely kísérlet a jelen Feltételek ezen engedély nélküli engedményezésére vagy átruházására érvénytelen és hatálytalan. A Társaság korlátozás nélkül saját belátása szerint engedményezheti vagy átruházhatja a
jelen Feltételeket. Az előbb említetteknek megfelelően a jelen Feltételek a feleket, jogutódjaikat és engedélyezett engedményeseiket köti és az ő javukat szolgálja.
Értesítések
Valamennyi, a jelen Feltételek által megengedett vagy megkövetelt értesítést vagy egyéb kommunikációt, ideértve a jelen Feltételek módosítását is, a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” írásban, a következő módok valamelyikén közli:
e-mailen keresztül (minden esetben arra a címre, amit a Tag megad) vagy
közzététellel az Oldalon vagy az Alkalmazás révén.
E-mailen küldött értesítések esetén az átvétel időpontja az az időpont, amikor ezen üzenet megküldésre kerül.
Alkalmazandó jog és joghatóság
Jelen Feltételek a vonatkozó jogszabályi környezetnek megfelelően értelmezendők.
Általános
Az, hogy a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” elmulasztja valamely jog vagy a jelen Feltételek valamely kikötésének érvényesítését, nem tekintendő akként, hogy e jog vagy kikötés jövőbeni érvényesítéséről lemondana. Bármely ilyen jogról vagy kikötésről lemondás csak akkor hatályos, ha az írásban, a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK” jogszerűen felhatalmazott képviselőjétől történik. Hacsak a jelen Feltételekben kifejezetten nincsen rögzítve, bármely fél által gyakorolt bármely, jelen Feltételek szerinti jogorvoslat nem zár ki egyéb jelen Feltételek szerinti vagy más jogorvoslatokat.
Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését az illetékességgel bíró bíróság bármely okból érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek találja, azon rendelkezés a megengedett legteljesebb mértékig érvényesíthető, míg a jelen Feltételek egyéb rendelkezései teljes mértékig érvényben és hatályban maradnak.
Módosítások
A Társaság fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa az Oldalt, az Alkalmazást vagy a Szolgáltatásokat, valamint módosítsa a jelen Feltételeket, ideértve a díjakat is.
Jelen Feltételek esetleges módosításakor a Társaság kötelezettséget vállal, hogy a módosítást az Oldalon vagy az Alkalmazáson keresztül közzéteszi, vagy a Tagot a
módosításról értesíti. Az Oldalra, az Alkalmazásba vagy a Szolgáltatásokba való további belépéssel, azok további használatával azt követően, hogy az Oldalon vagy az Alkalmazáson keresztül módosítást tettünk közzé, vagy a Tagot a módosításról értesítettük, a Tag azt juttatja kifejezésre, hogy rá nézve a módosított Feltételek kötelezőek. Ha a módosított Feltételek a Tag számára elfogadhatatlanok, kérjük, a továbbiakban ne használja az Oldalt, az Alkalmazást és a Szolgáltatásokat, valamint, iratkozzon le és/vagy törölje, töröltesse regisztrációját a „INFOCART.HU, BAL1.HU, UJRAVEZETNI.HU HONLAPOK”-nál.
Hatálybalépés: 2019.09.15.
Utolsó módosítás 2019.09.17.

 

 

 

 

GDPR – ADATKEZLÉSI SZABÁLYZAT

CÉGNÉV:
InfoCart-Team Bt.
SZÉKHELY:
1034 Budapest, Bécsi út 125. 3/18
ADÓSZÁM:
25327474-1-41
CÉGJEGYZÉKSZÁM:
01-06-789704
KÉPVISELI:
Pető Attila Péter ügyvezetó
(a továbbiakban: Társaság)

Jelen Szabályzat a Társaság adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.
A Szabályzat megállapítása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.
Kelt, Budapest 2019 március hó 10. napján

Pető Attila Péter
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

I. FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § Bevezetés
2. § A Szabályzat célja
3. § A Szabályzat hatálya
4. § Fogalommeghatározások
II. FEJEZET – AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
5. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
III. FEJEZET – MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
6. § Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
7. § Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
8.§ Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
9. § E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
10. § Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
11. § A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
12.§ Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
13. § GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
14. § Munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés
15. § Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés
IV. FEJEZET – SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
16. § Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
17.§ Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
18.§ Az ügyfélszolgálat telefonos hangfelvétel készítése
19. § Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján – Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
20. § Regisztráció a Társaság honlapján
21 § Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
22. § Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán
23. § Adatkezelés a Társaság webáruházában
24. § Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
25. § Direkt marketing célú adatkezelés
V. FEJEZET – JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
26. § Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
27. § Kifizetői adatkezelés
28. § Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából
VI. FEJEZET – ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
29. § Adatbiztonsági intézkedések
VII. FEJEZET – A TÁRSASÁG ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGE
30.§ Adatfeldolgozó tevékenységek
31. § Adatfeldolgozói garancianyújtás
32. § A megbizó (adatkezelő) kötelezettségei és jogai
33. § Társaságunk, mint adatfeldolgozó kötelezettségei és jogai
34. A Társaság adatfeldolgozási tevékenységének általános szerződési feltételei
VIII. FEJEZET – ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
35. § Az adatvédelmi incidens fogalma
36. § Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása
37. § Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
IX. FEJEZET – AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
38.§ Összefoglaló tájékoztatás az érintett jogairól
39.§ Részletes tájékoztatás az érintett jogairól
X. FEJEZET – AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI
40.§ Intézkedések az érintett kérelme alapján
XI. FEJEZET – ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
41. § A Szabályzat megállapítása és módosítása
42. § Intézkedések a szabályzat megismertetése
MELLÉKLETEK
1. melléklet Adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez
2. melléklet Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól személyes adatai kezelése vonatkozásában
3. melléklet Tájékoztató a munkavállaló személyes adatainak kezeléséről és személyhez fűződő jogokról
4. melléklet Tájékoztató munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatáról
5. melléklet Látogatói tájékoztató kamerás megfigyelőrendszer alkalmazásáról
6. melléklet Adatkezelési kikötés természetes személlyel kötött szerződéshez
7. melléklet Hozzájáruló nyilatkozat jogi személy szerződő partnerek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai kezeléséhez
8. melléklet Az adatfeldolgozó munkavállalóinak titoktartási nyilatkozata
9.a melléklet Az adatfeldolgozási tevékenység általános szerződési feltételei – standard
9.b melléklet Az adatfeldolgozási tevékenység általános szerződési feltételei – könyvelőirodák részére
10. melléklet Munkaszerződési kikötés az adatkezelési szabályzat megismeréséről, alkalmazásáról és titoktartási kötelezettségről

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§ Bevezetés
A Társaság kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.
2. § A Szabályzat célja
1. A Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják, hogy a Társaság adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet, és az Infotv. rendelkezéseinek.
2. A Szabályzat célja továbbá, hogy a Rendeletnek, és az abban megfogalmazott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való megfelelés Társaság általi igazolására szolgáljon.
3. § A Szabályzat hatálya
(1) E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelésére terjed ki.
(2) Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.
(3) A Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. (GDPR (14))
4. § Fogalommeghatározások
E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
II. FEJEZET
AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
5. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
(1) A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az 1. számú melléklet szerinti adatkérő lapon kell kérni.
(2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.
(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
(4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.
(5) A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
(6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
(7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
(8) A Társaság a 2. számú melléklet szerinti általános adatkezelési tájékoztatóját a honlapján a láblécben elérhetővé teszi az érintettek számára. E tájékoztató célja, hogy az érintetteket e nyilvánosan is elérhető formában az adatkezelés megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassa az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Ezen adatkezelési tájékoztatót a legfontosabb adatkezelési lépések mindegyikénél külön linkkel jelölve megismerhetővé kell tenni (például egy regisztráció esetében a regisztráció előtt, a regisztráció folyamatánál, stb.). E tájékoztató eléehetőségéről az érintetteket tájékoztatni kell.
(9) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést törvény határozta meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

III. FEJEZET
MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
6. § Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
(1) A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.
(2) A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:
1. név
2. születési név,,
3. születési ideje,
4. anyja neve,
5. lakcíme,
6. állampolgársága,
7. adóazonosító jele,
8. TAJ száma,
9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
10. telefonszám,
11. e-mail cím,
12. személyi igazolvány száma,
13. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
14. bankszámlaszáma,
15. online azonosító (ha van)
16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
17. munkakör,
18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
19. fénykép,
20. önéletrajz,
21. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
22. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
23. a munkavállaló munkájának értékelése,
24. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
25. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa
26. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
27. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
28. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezését és száma,
29 munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;
30. a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat;
31. a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető rendszer,
illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat.
(3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.
(4) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
(5) A Társaság tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes adatai továbbíthatók.
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.
(7) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul
(8) A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a jelen szabályzat 3. számú melléklete szerinti Tájékoztató átadásával tájékoztatja a munkavállalót személyes adatainak kezeléséről és személyhez fűződő jogokról.
7. § Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
(1) A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is. E Tájékoztatáshoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató mintáját jelen szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a munkavállalókkal.
(3) Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása, megszervezése érdekében csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb csoportjával pszichológiai, vagy személyiségjegyek kutatására alkalmas tesztlap, ha az elemzés során felszínre került adatok nem köthetők az egyes konkrét munkavállalókhoz, vagyis anonim módon történik az adatok feldolgozása.
(4) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.
(5) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.
(6) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása , munkakör betöltése.
(7) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.
(8) A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.
8. § Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).
(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.
(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.
(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.
(6) A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.
9. § E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) Ha a Társaság e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére – ezen e-mail címet és fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a munkáltató képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.
(2) A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes leveleket nem tárolhat.
(3) A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen – 3 havonta – ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §) ellenőrzése.
(4) Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.
(5) Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.
(6) Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, – milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, – milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
(7) Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az e-mail címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhatja.
(8) Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató törli. Az e-mail fiók jelen szabályzattal ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.
(9) A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.
10. § Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) A Társaság által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott számítógépet, laptopot, tabletet a munkavállaló kizárólag munkaköri feladata ellátására használhatja, ezek magáncélú használatát a Társaság megtiltja, ezen eszközökön a munkavállaló semmilyen személyes adatot, levelezését nem kezelheti és nem tárolhatja. A munkáltató ezen eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti. Ezen eszközök munkáltató általi ellenőrzésére és jogkövetkezményire egyebekben az előbbi 9.§ rendelkezései irányadók.
11. § A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja.
(2) A munkaköri feladatként a Társaság nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja a Társaság, a regisztráció során a társaságra utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni. Amennyiben a személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony megszűnésekor azok törlését köteles kezdeményezni a Társaság.
(3) A munkavállaló munkahelyi internethasználát a munkáltató ellenőrízheti, amelyre és jogkövetkezményire a 9. § rendelkezései irányadók.
12.§ Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) A munkáltató nem engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, a mobiltelefon csak munkavégzéssel összefüggő célokra használható, és a munkáltató valamennyi kimenő hívás hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat ellenőrizheti.
(2) A munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefont magáncélra használta. Ezesetben az ellenőrzés akként folytatható le, hogy a munkáltató hívásrészletezőt kér a telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalót arra, hogy a dokumentumon a magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye
felismerhetetlenné. A munkáltató előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a munkavállaló viselje.
(3) Egyebekben az ellenőrzésre és jogkövetkezményire a 9.§ rendelkezései irányadók.
13. § GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
(1) A GPS rendszer alkalmazásának jogalapja a munkáltatói jogos érdek, célja munkaszervezés, logisztika, munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.
(2) A kezelt adatok: gépjármű rendszáma, a megtett útvonal, távolság, gépjárműhasználat ideje.
(3) Az ellenőrzés csak munkaidőben történhet és nem ellenőrizhető a munkavállalók földrajzi helyzete munkaidőn kívül. Egyebekben a munkáltatói ellenőrzésre és jogkövetkezményire a 10. § rendelkezései irányadók.
14. § Munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés
(1) Beléptető rendszer (nem elektronikus) működtetése esetén tájékoztatást kell elhelyezni az adatkezelő személyéről és az adatok kezelésének módjáról.
(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, lakcíme, gépkocsi rendszáma, belépés, kilépés ideje.
(3) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése.
(4) A személyes adatok kezelésének célja: vagyonvédelem, szerződés teljesítése, munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, adatfeldolgozóként a Társaság vagyonvédelmi megbízottjának foglalkoztatottjai.
(6) A személyes adatok kezelésének időtartama: 6 hónap.
15. § Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés
(1) Társaságunk a székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tesz, ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.
(2) Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása.
(3) Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában meg kell adni. Ez a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is. A tájékoztatás mintája jelen Szabályzat 5. számú Mellékletét képezi.
(4) A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.
(5) A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.
(6) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
(7) Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.
(8) Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat – így különösen munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon – akkor a munkahely teljes területe (így például az öltözők, illemhelyek, munkaközi szünetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető.
(9) Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult.

IV. FEJEZET
SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
16. § Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
(1) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
(2) Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell. A természetes személlyel kötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelési kikötés szövegét jelen Szabályzat 6. számú melléklete tartalmazza.
17.§ Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.
(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.
(5) Az adatfelvételi lap mintáját jelen Szabályzat 7. számú melléklete tartalmazza. Ezen nyilatkozatot az ügyféllel, vevővel, szállítóval kapcsolatban álló munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel és a nyilatkozat aláírásával kérnie kell hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrízni.
18.§ Az ügyfélszolgálat telefonos hangfelvétel készítése
(1) A Társaság az ügyfélszolgálatával történő telefonos kommunikációt az értékesítések, szolgáltatások teljesítése, illetve az arról való tájékoztatás céljából hangfelvétellel rögzíti. Ezen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
(2) A hangfelvétel készítéséről a hivás elején tájékoztatni kell, és hozzájárulását kell kérni.
(3) A telefonbeszélgetések rögzítésénél az alábbi adatokat tároljuk: telefonszám, a hívás időpontja, a rögzített beszélgetés hangfelvétele, a beszélgetés során megadott személyes adatok.
(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
(5) A telefonbeszélgetéseket 5 évig őrizzük. A rögzített hanganyagok telefonszám és a beszélgetés dátuma alapján visszakereshetők.
19. § Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján – Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
(1) A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.
(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
(4) A honlapon a sütik alkalmazásáról a látogatót a 2. számú melléklet szerinti adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni kell. E tájékoztatóval a Társaság biztosítja hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Társaság mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
20. § Regisztráció a Társaság honlapján
(1) A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése.
(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.
(3) A személyes adatok kezelésének célja:
1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
3. Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.
5. A honlap használatának elemzése.
(4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
21 § Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
(1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót (2. melléklet) egy linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.
(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.
(3) A személyes adatok kezelésének célja:
1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
2. Reklámanyag küldése
(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

22. § Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán
(1) A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.
(2) A Társaság Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
(3) A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.
(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
(6) A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.
23. § Adatkezelés a Társaság webáruházában
(1) A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.
(2) A Társaság a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.
(3) A Társaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.
(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.
(5) A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig.
(6) A webáruházban történő vásárlás során az Adatkezelési tájékoztatót (2. melléklet) egy linkkel elérhetővé kell tenni.
24. § Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
(1) Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját. A játékban való részvétel önkéntes. Az adatkezelési hozzájárulás a jelen szabályzat 1. számú melléklete szerinti adatkérő lap szerinti tartalommal kérhető.
(2) A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói.
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig.
25. § Direkt marketing célú adatkezelés
(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
(2) A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.
(3) A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.
(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
(7) A direkt marketing célú adatkezeléshez való hozzájárulásra a jelen szabályzat 1. melléklete szerinti adatkérő lap alkalmazható.

V. FEJEZET
JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
26. § Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.
(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
27. § Kifizetői adatkezelés
(2) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
28. § Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott adatait: a) természetes személy a) családi és utónevét, b) születési családi és utónevét, c) állampolgárságát, d) születési helyét, idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát, a bemutatott okiratok másolatát. (7.§).
(2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője és a Társaság Pmt. szerinti kijelölt személye.
(3) A személyes adatok tárolásának időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év. (Pmt. 56.§(2))

VI. FEJEZET
ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
29. § Adatbiztonsági intézkedések
(1) A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.
(2) Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
(3) A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, amelyre a 10. számú melléklet szerinti kikötést kell alkalmazni. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza.
(4) A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.
(5) A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
(6) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
(6) A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.
(7) A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi ás egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.
(8) Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.
VII. FEJEZET
A TÁRSASÁG ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGE
30.§ Adatfeldolgozó tevékenységek
A Társaság az alábbi tevékenységek tekintetében végez adatfeldolgozást:
6920 – Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
6311 – Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6312 – Világháló-portál szolgáltatás
5320 – Egyéb postai, futárpostai tevékenység
31. § Adatfeldolgozói garancianyújtás
(1) A Társaság adatfeldolgozóként garantálja – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – hogy a Rendelet követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az adatkezelés biztonságát is.
(2) Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak. Az alkalmazandó Titoktartási nyilatkozat szövegét jelen szabályzat 8. számú Melléklete tartalmazza.
(7) A Társaság megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik., az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására kötelezettséget vállal.
(8) A Társaság az állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás jogi és technikai feltételeivel rendelkezik.
(10) Társaságunk vállalja, hogy a megbízó adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó jogi rendelkezéseknek való megfelelés igazolásához szükséges.
32. § A megbizó (adatkezelő) kötelezettségei és jogai
1. Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység végrehajtását.
2. Adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor az Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne.
3. Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze.
33. § Társaságunk, mint adatfeldolgozó kötelezettségei és jogai
1. Utasítási jog: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasítása alapján jár el.
2. Titoktartás: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.
3. Adatbiztonság: Az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Az Adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá. Az Adatfeldolgozó gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről. Az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is. Adatfeldolgozó a szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében.
4. További adatfeldolgozó igénybevétele: Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy további adatfeldolgozót csak a Rendeletben és az Infotv-ben meghatározott feltételek teljesítése mellett vesz igénybe. Az adatkezelő jelen szerződésben általános felhatalmazást ad az Adatfeldolgozónak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe . Az Adatfeldolgozó a további adatfeldolgozó igénybe vételét megelőzően tájékoztatja az adatkezelőt a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról. Ha az adatkezelő ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybe vételével szemben kifogást emel, a további adatfeldolgozó igénybevételére az adatfeldolgozó kizárólag a kifogásban megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult. Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, erre köteles írásba foglalt szerződést kötni, és abban a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött jelen szerződésben szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.
5. Együttműködés az Adatkezelővel:
a) Társaságunk, mint adatfeldolgozó tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti az Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében.
b) Társaságunk, mint Adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt a Rendelet 32–36. cikk (Adatbiztonság, Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció) szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.
c) Társaságunk, mint adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a Rendelet 28. cikkében (Az adatfeldolgozó) meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Ezen ponttal kapcsolatban az adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.

34.§ A Társaság adatfeldolgozási tevékenységének általános szerződési feltételei
(1) A Társaság az adatfeldolgozási tevékenységre a megbízóval írásbeli szerződést köt.
(2) A Társaság adatfeldolgozási tevékenységének általános szerződési feltételeit jelen szabályzat 9. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az általános szerződési feltétel tartalmát a másik féllel a szerződéskötést megelőzően meg kell ismertetni, és azt a másik félnek el kell fogadnia.

VIII. FEJEZET
ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
35. § Az adatvédelmi incidens fogalma
(1) Adatvédelmi incidens:: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)
(2) A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott fizetési papírok); adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése.
36. § Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása
(1) Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a Társaság vezetőjének feladata.
(2) Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kisérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.
(3) Amennyiben a társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Társaság vezetőjét.
(4) A Társaság munkavállalói kötelesek jelenteni a Társaság vezetőjének, vagy a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.
(5) Adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság központi e-mail címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.
(6) Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Társaság vezetője – az informatikai, pénzügyi és működési vezető bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:
a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
c. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
d. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
f. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.
(7) Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.
37. § Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
(1) Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
a) az érintett személyes adatok körét,
b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
c) az adatvédelmi incidens időpontját,
d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
(2) A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

IX. FEJEZET
AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
38.§ Összefoglaló tájékoztatás az érintett jogairól
E pontban az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg.
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
(Rendelet 13-14. cikk)
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
(Rendelet 19. cikk)
Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.
(Rendelet 21. cikk)
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
(Rendelet 22. cikk)
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk).
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
(Rendelet 34. cikk)
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
(Rendelet 78. cikk)
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
39.§ Részletes tájékoztatás az érintett jogairól
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon

A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.
4. Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.
(Rendelet 13. cikk)
B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg
1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) az érintett személyes adatok kategóriái;
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.
2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:
a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
3. Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.
4. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.
5. Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a) az érintett már rendelkezik az információkkal;
b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.
(Rendelet 14. cikk)
Az érintett hozzáférési joga
1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
3. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 15. cikk)
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
3. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
(Rendelet 17. cikk)
Az adatkezelés korlátozásához való jog
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
2. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
3. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
(Rendelet 18. cikk)
Az adathordozhatósághoz való jog
1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
2. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
3. E jog jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
4. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 20. cikk)
A tiltakozáshoz való jog
1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
4. Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
6. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
(Rendelet 21. cikk)
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
2. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
3. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
4. A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.
(Rendelet 22. cikk)
Korlátozások
1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
a) nemzetbiztonság;
b) honvédelem;
c) közbiztonság;
d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j) polgári jogi követelések érvényesítése.
2. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:
a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
b) a személyes adatok kategóriáira,
c) a bevezetett korlátozások hatályára,
d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.
(Rendelet 23. cikk)
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
4. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.
(Rendelet 34. cikk)
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
(Rendelet 77. cikk)
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
(Rendelet 78. cikk)
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
(Rendelet 79. cikk)

X. FEJEZET
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,
AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI
40.§ Intézkedések az érintett kérelme alapján
(1) A Társaságunk, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
(4) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
(5) Társaságunk, mint Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) 6.350,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
(6) Ha Társaságunknak, mint Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
XI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
41. § A Szabályzat megállapítása és módosítása
A Szabályzat megállapítására és módosítására a Társaság ügyvezetője jogosult.
42. § Intézkedések a szabályzat megismertetése
E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a Társaság valamennyi munkavállalójával (foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) lényeges munkaköri kötelezettsége. A munkaszerződési kikötés mintája jelen szabályzat 10. számú melléklete tartalmazza.
ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK:
Adatvédelmi irányelvek
Kik vagyunk
A weboldalunk címe: https://infocart.hu/foglalas
Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket
Hozzászólások
Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.
Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.
Média
Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.
Kapcsolatfelvételi űrlapok
Sütik
Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.
Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.
A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.
Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.
Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.
Analitika
Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat
Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot
Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.
A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.
Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán
A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.
Hová továbbítjuk az adatokat
A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.